Апликација за запишување на Академии - SKALA School

Ве молиме пишувајте со кирилична поддршка. Податоците кои ќе ги добиеме се строго доверливи, заштитени со Закон за заштита на лични податоци, според член 9, личните податоци се: https://dzlp.mk/sites/default/files/u4/zakon_za_zastita_na_licnite_podatoci.pdf